Lepidlo univerzální, lepí všechno se vším, 20 ml CEYS

Lepidlo univerzální, lepí všechno se vším, 20 ml CEYS
 • Kód:
  8520062 C
 • P/N:
  502964
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Skladem 1
Cena bez DPH: 90,89 Kč
Cena s DPH: 109,98 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

FIXCEYS upevňuje všechny druhy materiálů na různé podklady. Je vhodný také na lepení zrcadel a pěnového polystyrenu. Má vynikající vyplňující schopnosti, takže spojovaní materiály nemusí do sebe perfektně zapadat. Je odolný vlhkosti a nízkým i vysokým teplotám. Spoje zůstávají pružné. Je nepostradatelný v každé domácnosti.
Na materiály dřevo, kov, dlažba, plast, mramor, sklo, sádra, kámen, zrcadla, pěnový polystyren.
Odolnost zátěži 30 kg/cm2, teplotní odolnost -20 až +80 °C.
Návod k použití:
Očistit, odmastit a dobře osušit spojované plochy. Aplikovat lepidlo na jednu z lepených ploch a spojit lepené části lehkým tlakem k sobě. Odlepit a nechat 5 – 10 minut lepidlo odvětrat. Znovu spojit lepené plochy dohromady. Přebytek lepidla odstranit hadrem namočeným v acetonu. Maximální tvrdosti je dosaženo po 24 hodinách.

Popis produktu
Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS07 - dráždivé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Obsah nebezpečných látek: eptan, hexan, cyklohexan.
Signální slovo: Nebezpečí
H228 - Hořlavá tuhá látka.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P301+P310+P331 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P501c - Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.