Přípravek na střechy ROOF CLEANER 5 L

Přípravek na střechy ROOF CLEANER 5 L
 • Kód:
  2771504
 • P/N:
  125300389
 • Záruka:
  0 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  NILFISK
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Obvykle 14 dnů
Cena bez DPH: 493,43 Kč
Cena s DPH: 597,05 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Roof Cleaner čistič od mechů a lišejníků 5 litrů
Balení: 1 x 5 l
Oblast použití:pro účinné odstraňování nečistot způsobených vlivem klimatických podmínek (mechů, lišejníků aj.) z povrchu střešní krytiny, skleníkových tabulí, karavanů apod. Je biologicky odbouratelný a může být během aplikace odváděn do okapových systémů. Působí v delším časovém horizontu (viz video).

5 litrů čisticího roztoku vystačí na plochu ca 170 m2 v závislosti na množství naneseného prostředku a míře znečištění. Hodnota pH 8. Čistič doporučujeme nanášet speciálním nástavcem Roof cleaner.
Návod k použítí: aplikujte prostřednictvím roof cleaner na znečistěný povrch. Pro optimální efekt by mělo být suché počasí po několik následujících dní. Aplikujte při teplotě nad 5o C. Efekt se projeví za 3-4 měsíce.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.
Osoby do 18 let věku nesmí být vystaveny působení tohoto produktu, viz Směrnice Rady 94/33/ES.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
UPOZORNĚNÍ: Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) nezasíláme. Vložíte-li produkt do košíku, nabídne se Vám možnost pouze osobního odběru.

ŽÍRAVÉ.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní oraganizmy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, který naleznete v záložce "ke stažení".